Откриването на училището в Белащица преди 136 години поставя началото на просветата и културата в селото. Интересен е фактът, който спомага за основаването му. По време на Източно-Румелийския период, френският консул в Пловдив се запознава с един белащенец. Той му разказва за селото, за манастира „Св. Георги“, за Вековния чинар. Заинтригуван, консулът посещава селото и остава впечатлен от природата и от желанието на белащенци да имат свое училище. Решавайки да им помогне, французинът организира благотворителен бал и събраните от него средства дарява на селото. Белащенци прибавят своите събрани парици и така започва строежът на черква и училище в един двор. На 2.10.1882 година/датата е потвърдена с Писмо №536 на Музея на Народното образование в град Габрово/ тържествено отваря врати двуетажна сграда с 4 класни стаи и 1 по-малка – за учителите. В него учат деца до четвърто отделение /днес – IV клас/. През 1932 година е открит I /V/ прогимназиален клас. След 2 години се открива и II /VI/ прогимназиален клас, а през 1939, вече в новопостроената сграда, и III /VII/ прогимназиален клас. Така, според тогавашната образователна система, училището става пълно основно. През 1982 г., по случай 100 –я си юбилей, ОУ „Пенчо Славейков“ е наградено от Държавния съвет на Народна република България с орден „Кирил и Методий“, първа степен. Благодарение на упорития и всеотдаен учителски труд, възпитаниците на училището се превръщат в успешни специалисти в различни области на живота. Една част от тях се връщат в родното си село и с уменията и труда си допринасят за неговото материално, духовно и културно развитие.

Read more