ЕКИП

Директор – г-н Цветан Кацаров

Заместик директор – г-жа Силвия Итова

Завеждаш административна длъжност – г-жа Стефка Неделчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – български език и литература – г-жа Светлана Георгиева-Дандарова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – математика – г-жа Донка Славова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Английски език – г-жа Донка Младнова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Химия, Биология, Човек и природа, Химия и опазване на околната среда, Физика – г-жа Мариела Кехайова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – История и цивилизация; География и икономика; група ЦОУД (V-VII клас) – г-жа Пламена Недева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Физическо възпитание и спорт – г-н Георги Христов

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Гюлтен Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Румяна Миткова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Мариана Дончева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Стефка Момчилова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Десислава Неделчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Капка Павлова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – г-жа Величка Бакърджиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) г-жа Марияна Бахчеванова

Марияна Кирилова Бахчеванова е родена през 1980г. Висшето си образование завършва през 2005г. в ПУ ”Паисий Хилендарски”, специалност Българска и руска филология. През 2014г. придобива магистърска степен по специалност “Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и начален етап на СОУ” към  ПУ ”Паисий Хилендарски”.
В началото на учителската си професия работи като заместващ учител по БЕЛ  “СОУ Никола Вапцаров” и СОУ “Братя Миладинови” – град Пловдив, а по време на следването по магистърската програма е възпитател в НУ “Климент Охридски, село  Войсил. От 2013г. до този момент работи като старши учител ЦОУД в ОУ “Пенчо Славейков“, село Белащица. Като бивш негов възпитаник се бори активно за възходящото му развитие.
Притежава умение за създаване на ефективна организация на учебно-познавателния процес в училище. Стреми се да създаде умение за креативно мислене у своите ученици.
В свободното си време обича да изработва сувенири, да се разхожда, да ходи на риболов със семейството си.

Лектор – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Музика – г-н Георги Фичев

Лектор – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Изобразително изкуство – г-жа Елена Енчева

Параджия/общ работник – г-н Петко Илиев

Медицинкса сестра – г-жа Петя Генова

Хигианист – г-жа Теодора Илиева

Теодора Георгиева Илиева
Родена на 21 март 1966 г.
Завършва през 1984 г.ТТОП „Стефан Халачев“
Започва работа през 1984 г. в ОЗ“Петър Ченгелов“.
Също така е работила и в обувните фирми „Флавия „,“Вевиан“ ,“Капчица „и „Арайс“ като машинен оператор.
През 2020г. започва работа в ОУ “ Пенчо Славейков“с. Белащица като чистач – хигиенист

Хигианисти – г-жа Божийка Шопова