НП“ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

  1. клуб „Театър“ – ръководител Джована Арабаджиева -Галиарди

2. клуб „Мажоретки“ – ръководител Марияна Данева

3. клуб „Футбол“ – ръководител Борис Благоев

4. клуб Волейбол – ръководител Борис Благоев