НП „ЗАНИМНАИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“

  1. клуб „Сръчни ръчички“ – ръководител Мария Димова

2. клуб „Как да говорим английски“ – ръководител Донка Младенова

3. клуб „Обичам да рисувам“ – ръководител Елена Енчева

4. клуб „В света на музиката“ – ръководител Георги Фичев

5. Земя под закрила“ – ръководител Гюлтен Димитрова